VMP helpt vezelhennep aan nieuw elan

Vezelhennep
VMP heeft samen met Pantanova in opdracht van de Provincie Gelderland een programmavoorstel ontwikkeld voor de (her)introductie van vezelhennep in Oost-Nederland. Dit 'vergeten gewas' blijkt bij uitstek geschikt om als bron te dienen voor nieuwe bio-based producten.
Het programmavoorstel voorziet in de gelijktijdige ontwikkeling van vier afzetlijnen, te weten textiel, bouwmaterialen, bio-composieten en diervoer. Juist de combinatie van die verschillende afzetlijnen biedt perspectief voor een rendabele productie, verwerking en afzet van vezelhennep en de daarmee geproduceerde eindproducten. Door deze combinatie levert vezelhennep een belangrijke bijdrage aan het vergroenen en circulair maken van de regionale economie.

De mogelijkheden voor uitvoering worden op dit moment onderzocht. Duidelijk is dat bij de opzet van het programma de procesaanpak van VMP een belangrijke rol gaat spelen. Voor dit doel heeft VMP de aanpak aangepast aan de specifieke eigenschappen van de verschillende afzetketens en hun onderlinge afstemming.