2013

Tegelijk presteren en innoveren?

accel
Innoveren staat juist nu in tijden van crises en herbezinning meer in de belangstelling dan ooit. Maar de grote vraag is natuurlijk of die belangstelling ook daadwerkelijk leidt tot anders handelen en innoveren. John P. Kotter, de Harvard professor gespecialiseerd in verandermanagement, heeft daar onder de titel Accelerate! onlangs een interessant artikel over gepubliceerd.
Lees meer…