2015

Leidt meer kennis tot durzame ontwikkeling?

kennis
Nog niet zo lang geleden was milieubeleid het snelst groeiende onderdeel van het overheidsbeleid. Milieubeleidsplannen werden met brede steun opgezet en grote saneringsoperaties in rap tempo uitgerold. Die daadkracht heeft de laatste jaren echter moeten plaatsmaken voor een aanhoudende discussie over nut en noodzaak van ingrepen die een meer duurzame ontwikkeling tot doel hebben. Lees meer…