2016

Kansen voor een biobased cluster

SuGu
Het Merwe-Vierhavens gebied (M4H) in Rotterdams biedt goede kansen voor de ontwikkeling van een biobases cluster van maakindustrie. In opdracht van Biobased Delta Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam voert VMP een verkenning uit naar de realisatiemogelijkheden.
Lees meer…

VMP helpt vezelhennep aan nieuw elan

Vezelhennep
VMP heeft samen met Pantanova in opdracht van de Provincie Gelderland een programmavoorstel ontwikkeld voor de (her)introductie van vezelhennep in Oost-Nederland. Dit 'vergeten gewas' blijkt bij uitstek geschikt om als bron te dienen voor nieuwe bio-based producten.
Lees meer…

Organiseer die systeeminnovatie

energietransitie
Hoe kan het dat minister Kamp in zijn vorige maand verschenen Energierapport treffend de voetangels en klemmen schetst van de transitie naar een CO2-arme samenleving, maar vervolgens een heilloze Energiedialoog voorstelt? Om verder te komen moet hij de noodzakelijke innovatie krachtig ter hand nemen.
[Column verschenen in De Ingenieur]
Lees meer…