Kansen voor een biobased cluster

SuGu
Het Merwe-Vierhavens gebied (M4H) in Rotterdams biedt goede kansen voor de ontwikkeling van een biobases cluster van maakindustrie. In opdracht van Biobased Delta Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam voert VMP een verkenning uit naar de realisatiemogelijkheden.
In het SuGu Warehouse hebben zich in de slechts anderhalf jaar dat het bestaat al ruim tien bedrijven gevestigd die de kern kunnen vormen voor een breder cluster. De bedrijven in het cluster kunnen gebruik maken van omvangrijke en tot nu toe onbenutte reststromen uit de stedelijke en industriële omgeving. Op basis daarvan brengen zij nieuwe producten op de markt die aansluiten bij de groeiende behoefte aan duurzame en liefst ook uit biobased grondstoffen vervaardigde producten.

De verkenning wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 afgerond met een visie en een plan hoe een dergelijk biobases cluster in het M4H gebied tot ontwikkeling gebracht kan gaan worden.