Stacks Image 230

Veranderingen houden je scherp

De wereld is in een steeds sneller tempo aan het veranderen. Soms leidt dat tot onrust en een ongemakkelijk gevoel. Maar als je de kansen leert zien die veranderingen ook met zich mee brengen, dan verandert het beeld. Bedrijven die zich laten beïnvloeden door hun omgeving - en vervolgens op hun beurt die omgeving weer beïnvloeden - hebben ervaren dat verandering de voedingsbodem is voor succes.
Stacks Image 239

Delen van waarden vormt de sleutel

Veranderingen in de omgeving maken zichtbaar dat waarden verschuiven. Wat vroeger niet telde is nu belangrijk. Denk maar aan duurzaam geproduceerd vlees of het sluiten van lokale kringlopen. Juist die veranderende waarden vormen de aanleiding voor samenwerking. Daarmee komen nieuwe producten, diensten en verdienmodellen in beeld. Gezamenlijke inspiratie leidt tot innovatie.
Stacks Image 248

Duurzaam ondernemen doe je samen

Duurzaam ondernemen wordt de nieuwe standaard. Dat vraagt om meer dan actieve deelname aan maatschappelijke uitdagingen. Als onderneming moet je laten zien dat je bijdraagt aan zowel people, planet en profit. Dat bereik je door samen met de omgeving op zoek te gaan naar verbinding en dat te vertalen in een gezamenlijk ontwerp voor nieuwe producten en diensten.
Stacks Image 257

Het wiel is al uitgevonden

Echte samenwerking is gebaseerd op het delen van onderliggende waarden. Michael Porter heeft laten zien dat shared value creation niet alleen leidt tot het realiseren van maatschappelijk gewenste doelen, maar ook tot een bloeiend bedrijfsresultaat. VMP heeft jarenlange ervaring met deze aanpak. U kunt dus direct aan de slag: het gereedschap ligt klaar.
Stacks Image 266

VMP helpt u op weg

VMP helpt u om het ingesleten verzet tegen verandering op te geven om in plaats daarvan je open te stellen voor nieuwe invloeden, inzichten en mogelijkheden. Onze ervaring leert dat hiermee een onuitputbare bron voor innovatie en groei wordt aangeboord. Samen met uw omgeving gaat u de toekomst vorm geven.

Shared value is not social responsibility, philanthropy, or sustainability, but a new way to achieve economic success
Michael E. Porter & Mark Kramer
Samen aan de slag