Stacks Image 77

Samenwerken als uitdaging

VMP heeft in een groot aantal vernieuwingstrajecten ervaren hoe je samenwerking kan stimuleren. Waar tegenstellingen op de loer liggen blijkt het mogelijk om kansen te verzilveren. Daar is wel de juiste aanpak en energie voor nodig. VMP stimuleert een vorm van samenwerking waarmee weerstanden worden omgezet in een positieve bijdrage aan de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve vormen van organisatie en bedrijvigheid.
Stacks Image 84

Value Mediation Methode

Veranderingen roepen weerstanden op die op hun beurt tegenstellingen aanscherpen. De resulterende polarisatie is voor organisaties of bedrijven een hindernis om mee te bewegen met de veranderende omgeving. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarom heeft VMP op basis van praktijkervaringen een gestructureerde aanpak ontwikkeld:
de Value Mediation Methode.
Stacks Image 92

Gerichte aandacht voor het proces

In de praktijk blijkt dat er veel aandacht wordt besteed aan projectplanning. Resources en mijlpalen krijgen voor de start van het project ruim aandacht. Maar procesplanning krijgt nauwelijks aandacht. Maar aandacht voor een goede volgorde van stappen in het proces zijn bepalend voor het goed blijven volgen van het kritieke pad op weg naar succes. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat veel vernieuwingstrajecten mislukken door gebrekkige aandacht voor het proces. Zo schrijft John Kotter: "The process needs to go through phases that take up a lot of time. Skipping a phase gives the impression of speed, but it will eventually lead to failure".
De Value Mediation Methode vult dit gat op. De unieke aanpak voorkomt polarisatie en bouwt voort op overeenkomsten én tegenstellingen bij betrokken partijen.
Stacks Image 97

Duidelijke stappen

De Value Mediation Methode brengt structuur in het proces door een aantal duidelijke fasen te onderscheiden. Daarmee wordt voorkomen dat er zaken worden overgeslagen. De kans op succes neemt daarmee fors toe.
Stacks Image 102

Bewezen resultaat

De aanpak is inmiddels toegepast in een groot aantal trajecten. Evaluatieonderzoek uitgevoerd door Michigan State University heeft aangetoond dat de aanpak - bij correcte toepassing - tot significant betere resultaten leidt.