De Value Mediation Methode onderscheidt vijf stappen. in elk van die stappen zorgt de inzet van toegesneden instrumenten voor een duidelijk resultaat.

Stap 1 (Van ik naar wij) leidt tot een gedeeld probleembesef en een gedeelde uitdaging. Daarmee wordt voorkomen dat al direct een discussie ontstaat over aangedragen oplossingen.

Stap 2 (De waarde van weerstand) maakt duidelijk dat de bron van weerstand is te vinden in de onderliggende waarden. En dat op die onderliggende waarde juist verbinding is te maken.

Stap 3 (Zien door ogen van anderen) maakt duidelijk met welke andere partijen een coalitie kan worden gevormd die tot resultaat zal leiden.

Stap 4 (Gezamenlijk ontwerpen) gebruikt de gesignaleerde wensen en weerstanden om ontwerpeisen op te stellen die leiden tot meerdere prototypes voor een oplossing.

Stap 5 (delen van opbrengst en succes) zorgt ervoor dat alle partijen mede-eigenaar zijn en blijven van de innovatie. En ook dat - als dat nodig blijkt - in een volgende cyclus verdere verbeteringen worden gerealiseerd.

Stacks Image 224